Gửi thông tin liên hệ:


Bạn đã chắc chắn xem hết các hướng dẫn sử dụng từ Hakobiya? Nếu chưa xem hết, bạn có thể xem thêm tại mục Hướng Dẫn

Liên hệ:


Văn phòng Nhật Bản:
4F, Hinode Building, 1-59-8, Akabane, Kita-ku, Tokyo, Japan

Văn phòng Việt Nam:
258/12 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chăm sóc khách hàng:
+84 899 685 524

Email hỗ trợ:
support@hakobiya.net